Průzkum mezi občany ukázal velký zájem o mléko z automatů!

Automaty na čerstvé mléko občany ČR zaujaly. Každý druhý má zájem tímto způsobem mléko nakupovat.

Informovanost

Tři čtvrtiny občanů ČR považují způsob prodeje čerstvého mléka prostřednictvím automatů za dobrý nápad (71%). Stejně vysoký podíl (71%) tvoří ti, kteří vědí nebo slyšeli o tom, že existují místa, kde již lze mléko tímto způsobem nakupovat.

Informace o automatech se k občanům dostávají nejen prostřednictvím televizních pořadů nebo článků v novinách, časopisech a regionálním tisku (69%), ale poměrně často také neformálně – diskusemi se členy rodiny a známými, a to jak osobně, tak po internetu (19%).

Spotřebitelský zájem

Pokud by byl automat na mléko umístěn v obci, místě bydliště nebo tam, kam chodí občané nakupovat, každý druhý říká, že by ho využíval (53%, z toho 23% určitě ano) – viz graf. Spotřebitelský zájem projevují častěji ženy (dvě třetiny), lidé středního věku (více než polovina) a rodiče dětí předškolního a školního věku (více než každý druhý).

Deklarovaná nákupní ochota je také zřetelně podmíněna zájmem o nákup kvalitních potravin: mlékomaty vítají především občané kupující potraviny v biokvalitě, postrádající na pultech obchodů tuzemské potraviny a projevující zájem nakupovat produkty přímo ze zdroje – od zemědělců.

Co lze konstatovat…

Dotazovaní se vyjadřovali konkrétně a odpovědí bylo velké množství. Z přínosů mlékomatů je nejvíce oceňována možnost získat čerstvý, kvalitní a chutný („neošizený“) produkt, jehož cesta od výrobce ke spotřebiteli není zbytečně prodlužována. Občané kladně kvitují podporu českých zemědělců, uvědomují si, že jde o podporu regionálních podnikatelů. Případná rizika spatřují především v dodržování hygieny a zajištění nezávislé kontroly jakosti a nezávadnosti mléka. Aby byli zemědělci v prodeji mléka dlouhodobě úspěšní, je třeba, aby napřeli své úsilí především k oblasti marketingu. Občany je nutno systematicky, intenzivně, srozumitelně a zcela konkrétně informovat o původu a kvalitě produktu, podmínkách zacházení s čerstvým mlékem a o cestě mléka od zdroje až na stůl.

zdroj dat: DEMA a. s. | zpráva „Mlékomaty“ | září 2010 | reprezentativní výzkum | ČR | 1 034 dotázaných 18+ let

 

« Zpět

Dokumenty

PDF

Tisková zpráva agentury DEMA

Průzkum ukázal, že o automaty na mléko je mezi lidmi obrovský zájem.
Stáhnout dokument - Zájem o automaty je velký.pdf (89kB 309B)

Fotogalerie

Komentáře