Co ovlivňuje produkci a složení mléka

Vnitřní činitelé :

  • plemeno
  • věk dojnice
  • pořadí laktace
  • březost
  • délka období stání na sucho
  • věk při prvním otelení, zdravotní stav dojnice

Vnější činitelé :

  • výživa a krmení
  • technologie chovu a ustájení
  • technika dojení
  • prostředí a pohoda zvířat

Plemeno je jedním z důležitých činitelů, kteří mají vliv na tvorbu mléka. Jsou využívána plemena, která produkují nejen značné množství mléka, ale zároveň je toto mléko bohaté na obsah jednotlivých složek mléka.

Dalším důležitým činitelem, majícím vliv na tvorbu mléka, je laktační období. To je doba, během níž krávy produkují mléko. Trvá asi 300 dní. Začíná porodem, po porodu se asi 5-7 dnů vylučuje mlezivo, v prvním měsíci se produkce mléka značně zvyšuje a posléze pozvolna klesá, až zase před porodem produkuje málo mléka, přestává se dojit a stojí tzv. na sucho. Během laktační doby se výrazně mění obsah a vlastnosti některých složek mléka. Například obsah tuku se ke konci laktace zvyšuje, ale zmenšuje se velikost tukových kuliček. Délka doby stání na sucho má být 40 – 60 dní, během níž organismus krávy shromažďuje živiny pro pozdější tvorbu mléka.

Jedním z hlavních předpokladů tvorby mléka je správné krmení krav. Plnohodnotná výživa nejvíce ovlivňuje nejen množství, ale i složení mléka. Krmení má být během roku rovnoměrně rozloženo, neboť tak se sníží značné výkyvy v produkci mléka. Účelné krmení má být doplněno hygienickým ustájením a ošetřováním.
 

Sdílení